Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000620418X 23.1.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 03022014 3.2.2014 Zmluva o nájme nehnuteľností Peter Gontkovič    
Detail Zmluva Dodávateľská 01032014 6.3.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Miestny spolok Slovenského červeného kríža Podolínec    
Detail Zmluva Dodávateľská 17032014 17.3.2014 Zmluva o nájme Roadex, s.r.o., 35698853   
Detail Zmluva Dodávateľská 26022014 26.2.2014 poskytovanie stravovania TOMAK, s.r.o. 31675981   
Detail Zmluva Dodávateľská 20032014 24.3.2014 Kúpna zmluva Štefan Masleják, Anna Maslejáková, Mária Zajacová, Marián Dlugoš, Katarína Dlugošová    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/§52a/2014/NP VAOTP SR - 3 24.3.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 25/§52a/2014/NP VAOTP SR - 3 24.3.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 23032014 24.3.2014 Nájomná zmluva na časť pozemku KN-C 1011/1 v k.ú. Podolínec Richard Hotáry    
Detail Zmluva Dodávateľská 19/ZoD/2014 27.3.2014 Zmluva o dielo Stromservis,s.r.o., 47504404   
Detail Zmluva Dodávateľská 20/N/2014 28.3.2014 Nájom nebytových priestorov Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971   
Detail Zmluva Dodávateľská 20420141 2.4.2014 Nájomná zmluva na časť pozemku KN-C 6533 v k.ú. Toporec Ján Palka, Ondrej Dragošek    
Detail Zmluva Dodávateľská 3042014 3.4.2014 Doplnok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 25.11.2013 Michal Kubienka, Juraj Neupauer    
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS 00000561506 3.4.2014 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 31032014 7.4.2014 Dohoda o ukončení nájmu na nehnuteľnosti Jozef Lutz    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014008 7.4.2014 Zmluva o dielo č. 29/ZoD/2014 - ťažobné práce Štefan Ščensný    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014009 7.4.2014 Zmluva o dielo č. 26/ZoD/2014 - ťažobné práce Peter Hudáček    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014010 7.4.2014 Zmluva o dielo č. 27/ZoD/2014 - prerezávky, plecie ruby Peter Hudáček    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014011 7.4.2014 Zmluva o dielo č. 30/ZoD/2014 - prerezávky, plecie ruby Vladimír Živčák ml.    
Detail Zmluva Dodávateľská 30420141 8.4.2014 Doplnok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 20.1.2012 Mária Horníková    
Nastavenia cookies