Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 11/11/2013 13.11.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov KAMIMEDICAL, s.r.o. 47506717   
Detail Zmluva Dodávateľská 192013 20.11.2013 Nájomná zmluva Ján Oberle    
Detail Zmluva Dodávateľská 25112013 25.11.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Michal Kubienka, Juraj Neupauer    
Detail Zmluva Dodávateľská 26112013 26.11.2013 Zámenná zmluva Viliam Hudec    
Detail Zmluva Dodávateľská 25112013 26.11.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Emília Sušková - Elegant    
Detail Zmluva Dodávateľská 12/ZÚ/2013 22.11.2013 Zmluva o vykonaní služieb zimnej údržby ČaSS, spol. s.r.o. 31685455   
Detail Zmluva Dodávateľská 10122013 10.12.2013 Kúpna zmluva Valéria Bernátová    
Detail Zmluva Dodávateľská 11122013 11.12.2013 Zmluva o náhrade za užívanie poľovných pozemkov v PZ Rígeľ OPZ Rígeľ Veľká Lesná    
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/01-2013/148/2012-IZ-5.0/V 10.12.2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 17122013 17.12.2013 Nájomná zmluva na časť pozemku KN-C 490/1 Jozef Lutz    
Detail Zmluva Dodávateľská 2014 20.12.2013 Kolektívna zmluva na rok 2014 Mesto Podolínec    
Detail Zmluva Dodávateľská 27/11/2013 - D 20.12.2013 Inštalácia kamerového systému Doplnok č. 1 k zmluve o dielo    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/Z/2014 14.1.2014 Zámena pozemkov František Juššík    
Detail Zmluva Dodávateľská 2/N/2014 29.1.2014 Nájom nebytových priestorov Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 37886479   
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014001 15.1.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2013/7 Štefan Ščensný    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014002 17.1.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2013/1 Peter Hudáček    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014003 17.1.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2013/2 Dziak Jozef    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014004 17.1.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2013/3 František Dziak    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014005 17.1.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2013/5 Pavol Fudaly    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 21.1.2014 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Nastavenia cookies