Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 03 1.10.2013 Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 02 1.10.2013 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 1.10.2013 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2013/7 - zmena termínu WALD Slovakia, s.r.o. 45936064   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 2013/5 14.10.2013 Zmluva o dielo č. 2013/5 - komplexná výroba dreva v porastoch Pavol Fudaly 35218258   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 2013/6 14.10.2013 Zmluva o dielo č. 2013/6 - služby v pestovnej činnosti Pavol Fudaly 35218258   
Detail Zmluva Dodávateľská 14102013 14.10.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Peter Barna 37166263   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 2013/8 16.10.2013 Zmluva o dielo č. 2013/8 - komplexná výroba dreva Dziak Jozef 35398281   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 2013/9 16.10.2013 Zmluva o dielo č. 2013/9 - komplexná výroba dreva Peter Hudaček 37169211   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 2013/10 16.10.2013 Zmluva o dielo č. 2013/10 - služby v lesníctve - prerezávky a plecie ruby František Dziak 41350758   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 2013/11 16.10.2013 Zmluva o dielo č. 2013/11 - služby v lesníctve - prerezávky a plecie ruby Dziak Jozef 35398281   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 2013/12 16.10.2013 Zmluva o dielo č. 2013/12 - služby v lesníctve - prerezávky a plecie ruby Peter Hudaček 37169211   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 2013/13 16.10.2013 Zmluva o dielo č. 2013/13 - služby v lesníctve - prerezávky a plecie ruby Vladimír Živčák 40318052   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 2013/14 16.10.2013 Zmluva o dielo č. 2013/14 - služby v pestovnej činnosti Jozef Pavlík 34309527   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dileo č. 2013/7 16.10.2013 Zmluva o dielo č. 2013/7 - komplexná výroba dreva Štefan Ščensný 41145291   
Detail Zmluva Dodávateľská 15102013 28.10.2013 Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda Štátna ochrana prírody SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 30102013 30.10.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alena Červeňáková - MASVITAL 46663185   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve 4.11.2013 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve - zmena termínu Ľubomír Kuľanda 34309420   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 30.10.2013 zmena termínu Richard Klimek    
Detail Zmluva Dodávateľská 1119/5300/2013 11.11.2013 Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 1142/5300/2013 11.11.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Nastavenia cookies