Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 02072013 29.7.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru Vlastníci poľovných pozemkov poľovného revíru Skalná Mníšek nad Popradom    
Detail Zmluva Dodávateľská 29042013 30.7.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru Vlastníci poľovných pozemkov poľovného revíru Javor Podolínec    
Detail Zmluva Dodávateľská VP/13/11260/001 31.7.2013 Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel (Dni mesta) SOZA 00178454   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k ZOD 1/2012 5.8.2013 Rámcová dohoda - zmluva o dielo č. 1/2012 - dodatok č. 1 Štefan Ščensný 41145291   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme neb. priestorov 31.7.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mária Kovalčíková    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme neb. priestorov 31.7.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Regyn s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme neb. priestorov 31.7.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mudr. Valovičová    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme neb. priestorov 31.7.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Pediatrist s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme neb. priestorov 31.7.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov MDDr. Auxtová    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme neb. priestorov 31.7.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Palmed s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 2672013 26.7.2013 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 2401336536 8.7.2013 Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce IURA EDITION, spol. s.r.o. 31348262   
Detail Faktúra došlá 100000644 8.7.2013 Za doménu podolinec.eu Domainseu s.r.o. 35953187   
Detail Zmluva Dodávateľská 3182013 31.8.2013 Zmluva o nájme pozemku Poľovnícke združenie Javor Podolínec 37947648   
Detail Zmluva Dodávateľská 17092013 17.9.2013 Kúpna zmluva na pozemky par.č. KN-C 442/1, 448 v k.ú. Podolínec Ing. Jozef Labis, Alžbeta Labisová, Rudolf Pavel, Štefan Pavel    
Detail Zmluva Dodávateľská 19092013 19.9.2013 Kúpna zmluva Štefan Masleják, Lenka Maslejáková, Štefan Zavadský, Alžbeta Zavadská, Ján Simoník, Marta Simoníková, Jozef Dlubáč, Alžbeta Dlubáčová    
Detail Zmluva Dodávateľská 16092013 24.9.2013 Nájomná zmluva na časť pozemku KN-E 4805 v k.ú. Podolínec Ján Tišák, Irena Tišáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 3 27.9.2013 Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 1382/2010/UZ Všeobecná úverová banka a. s. 3132055   
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2013 26.9.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec Ema Bučorová    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 30.9.2013 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2013/6 - zmena termínu Ľubomír Kuľanda 34309420   
Nastavenia cookies