Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2013 5.4.2013 Dohoda o zabezpečení vzdelávania v CVČ Mesto Kežmarok 00326283   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 17.4.2013 Zmena termínu dodania EURO-BULDING, a. s. 35683066   
Detail Zmluva Dodávateľská 13052013 14.5.2013 Dohoda o odovzdaní užívacích práv Vojenské lesy a majetky, š.p. 31577920   
Detail Zmluva Dodávateľská 15052013 20.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Anna Smandrová    
Detail Zmluva Dodávateľská 20052013 20.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Ján Mišina    
Detail Zmluva Dodávateľská 23052013 24.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Anna Gaborčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 24052013 24.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Stanislav Tokarčík    
Detail Zmluva Dodávateľská 25052013 24.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Ľudmila Mosorjaková    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 22.5.2013 zmena termínu Štefan Ščensný 41145291   
Detail Zmluva Dodávateľská 05062013 11.6.2013 Nájomná zmluva na časť pozemku KN-C 490/1 Daniel Kafka    
Detail Zmluva Dodávateľská 27052013 12.6.2013 zmluva o nájme nehnuteľností Mária Andorová    
Detail Zmluva Dodávateľská 19062013 19.6.2013 Nájomná zmluva Štefan Mitura    
Detail Zmluva Dodávateľská 20062013 19.6.2013 Zmluva o nájme Babriela Kovaľová    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme neb.priestorov 28.6.2013 Nájom nebytových priestorov Lyžiarsky klub Podolínec 37937197   
Detail Zmluva Dodávateľská 03072013 3.7.2013 Zmluva o nájme Ladislav Bernatek    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č. 2013/7 13.5.2013 Predaj drevnej hmoty na pni WALD Slovakia, s.r.o. 45936064   
Detail Zmluva Dodávateľská 17072013 17.7.2013 zmluva o nájme Rabaka, s.r.o. 36213136   
Detail Zmluva Dodávateľská 54/06/AZ/DKAĆOV 19.7.2013 Dodatok č.8 k Zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č. 54/06/AZ/DKAĆOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., 36 500 968   
Detail Zmluva Dodávateľská 0675/2013/CE 22.7.2013 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0924/2009/CE Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 22.7.2013 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Nastavenia cookies