Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2018 27.7.2018 Zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a o odovzdaní odpadových vôd verejnou... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva Nájomná 17022020 17.2.2020 Zmluva, dodatky, Milada Borovská Milada Borovská 10772553   
Detail Zmluva Mandátna 2802762017 27.10.2017 Zmluva so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Slovenská záručná a rozvojová banka 00682420  429 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2122015 2.12.2015 Zmluva o zverejní majetku do správy Základná škola s materskou školou 31967256   
Detail Zmluva Dodávateľská QUO-34130-T8H5/0 28.3.2017 Zmluva o zverejnení inzercie MEDIATEL spol. s.r.o. 35859415  60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1419/2013/ZZ 23.8.2012 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu Všeobecná úverová banka a. s. 3132055   
Detail Zmluva Dodávateľská 848/2015/ZZ 5.5.2015 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu Všeobecná úverová banka a. s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 2802762017 27.10.2017 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z učtu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská 1142/5300/2013 11.11.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 134/18/AZ 6.9.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s 36485250   
Detail Zmluva Dodávateľská 08032021 8.3.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena Pavol Fiamčík    
Detail Zmluva Dodávateľská 080320211 8.3.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 080320212 8.3.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 25102018 29.10.2018 zmluva o zriadení Spoločného školského úradu Veľký Slavkov Obec Veľký Slavkov 326674   
Detail Zmluva Dodávateľská 24032022 29.3.2022 Zmluva o zmene hranice katastrálneho územia obce Toporec a mesta Podolínec Obec Toporec 00326631   
Detail Zmluva Dodávateľská 11092020 24.9.2020 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a elektriny SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702   
Detail Zmluva Mandátna 100731897ZoP 12.3.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  387,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17042018 17.4.2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 08092020 8.9.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Kúpna 30062017 30.6.2017 Zmluva o zániku vecného bremena Jakub Novák, Eva Nováková    
Nastavenia cookies