Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 100002116 11.8.2016 ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  110,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865750 23.2.2021 Zneškodnenie NO EKOS, spol. s.r.o. 36168475  153,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865771 28.4.2021 Zneškodnenie NO EKOS, spol. s.r.o. 36168475  288,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865783 25.5.2021 Zneškodnenie NO EKOS, spol. s.r.o. 36168475  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 120098 13.2.2012 Známky pre psov MVDr. Ladislav Smatana LS promotion 34637788  304,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1162015 27.5.2015 znalecký posudok-parc.č.163/2, 1062/2 k.ú.Podolínec Ing. Ján Štupák 33084475  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 242019 30.12.2019 Znalecký posudok - ul. Lesná Ing. Štefan Zima   550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92020-1 28.5.2020 Znalecký posudok - budova ZUŠ Ing. Štefan Zima   330,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011037 21.9.2011 Znalecký posudok Ing. Ján Štupák 33084475   
Detail Objednávka vyšlá 20042036 25.8.2017 Znalecký posudok ing.Štefan Zima   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 865539 31.7.2019 Znalecký posudok Ing. Ján Štupák 33084475  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 144/2019 5.9.2019 Znalecký posudok Ing. Ján Štupák 33084475  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865588 4.11.2019 Znalecký posudok Ing. Štefan Zima   550,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865603 27.11.2019 Znalecký posudok Ing. Štefan Zima   100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865668 27.4.2020 Znalecký posudok Ing.Štefan Zima   330,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865641 4.2.2020 Znalecké posudky Ing. Ján Trebuňa 44 147 764  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 502020 17.4.2020 Znalecké posudky Ing. Ján Trebuňa 44 147 764  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21082022 27.10.2015 Zmulčovanie a pooranie lesnej škôlky Kyčora Ján Sčensný - Drevospol 34308539  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015007 13.11.2015 Zmulčovanie a pooranie lesnej škôlky Ján Sčensný - Drevospol 34308539  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33118PV 4.6.2018 Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Nastavenia cookies