Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 412205293 3.5.2012 Zrážková voda SHOP Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  70,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 412218937 10.10.2012 Zrážková voda Shop Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  72,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 412228261 8.1.2013 Zrážková voda Shop Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  78,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 413213507 9.7.2013 Zrážková voda Shop Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  79,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 413219138 25.9.2013 Zrážková voda Shop Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  66,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 412218938 10.10.2012 Zrážková voda nová knižnica Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  49,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 517164416 12.10.2017 Zrážková voda MK Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  1 949,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 412205294 3.5.2012 Zrážková voda knižnica Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  21,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 412228262 8.1.2013 Zrážková voda knižnica Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  54,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 413213508 9.7.2013 Zrážková voda knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  54,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 613219139 25.9.2013 Zrážková voda knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  45,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 513103071 7.11.2013 Zrážkova voda knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  24,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 513114552 13.12.2013 Zrážková voda knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  15,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 515140274 20.7.2015 zrážková voda Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  37,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 515155869 11.9.2015 zrážková voda knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  16,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 515169852 6.11.2015 zrážková voda knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  15,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 520168207 13.10.2020 Zrážková voda - Nám. Mariánske 39, Vojtech Hangurbadžo PVPS 36500968  0,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 520168208 13.10.2020 Zrážková voda - Nám. Mariánske 39, Milan Horváth PVPS 36500968  0,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 517116447 20.4.2017 Zrážková voda Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  1 920,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 517141186 17.7.2017 Zrážková voda Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  1 906,80 EUR 
Nastavenia cookies