Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 518185236 11.1.2019 Zrážky - mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  1 970,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 519115302 15.4.2019 Zrážky - mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  2 905,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 519140735 15.7.2019 Zrážky - mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  2 926,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 519163993 9.10.2019 Zrážky - mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  3 000,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 519185591 9.1.2020 Zrážky - mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  3 029,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 520114039 9.4.2020 Zrážky - Mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  2 899,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 520140721 14.7.2020 Zrážky - mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  2 867,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 518130481 7.6.2018 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  15,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 518140033 9.7.2018 Zrážky - knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  13,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 519102753 8.2.2019 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  19,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 519121995 14.5.2019 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  12,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 519140413 15.7.2019 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  13,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 519150026 14.8.2019 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  18,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 519165831 15.10.2019 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  17,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 519181092 10.12.2019 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  16,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 520107594 9.3.2020 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  14,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 520113603 9.4.2020 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  13,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 520122660 13.5.2020 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  15,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 520140663 14.7.2020 Zrážky - Knižnica ... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  17,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 520148005 13.8.2020 Zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s 36485250  13,96 EUR 
Nastavenia cookies