Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o dielo 05082020 5.8.2020 „Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ Podolínec" BAPAS s.r.o. 36491110  94 758,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 1 /DHZ/2022 14.4.2022 „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolínec - fasáda" Maroš Šebest 41987438   
Detail Zmluva Dohoda 29112021 29.11.2021 „Podpora zamestnanosti“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 15122022 19.12.2022 „Externé riadenie projektu” pre projekt „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ”, kód... Enviroprojekt, s.r.o. 45281688  6 776,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 18052022 19.5.2022 „Dodávka a montáž detského ihriska“ B – komplet s.r.o. 36 600 326   
Detail Faktúra došlá 1204375 3.5.2012 Zvukové záznamy - SOZA Slovgram 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161407 13.5.2016 zvolávací systém- protipož.ochrana FRP Services, s.r.o. 01541137  145,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170679 19.5.2017 Zvolávací systém -protipož.ochrana FRP Services, s.r.o. 01541137  179,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151172 1.6.2015 zvolávací systém - protipožiarna ochrana FRP Services, s.r.o. 01541137  145,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20201322 13.5.2020 Zvolávací systém - protipožiarna FRP Services, s.r.o. 01541137  145,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180917 6.6.2018 zvolávací systém - protipož. ochrana FRP Services, s.r.o. 01541137  154,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191263 14.5.2019 Zvolávací systém - protipož. ochrana FRP Services, s.r.o. 01541137  197,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 3010101712 2.10.2013 Zverina jelenia Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 31577920  162,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 996180036 27.2.2018 zverejnenie výberového konania v médiách regionPRESS, s. r. o. 36252417  68,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 806160224 29.7.2016 Zverejnenie verejnej súťaže v regionálnych novinách regionPRESS, s. r. o. 36252417  51,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 012017 28.11.2017 zvarenec klietky Alojz Konkoľ 41569148  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 82014 19.5.2014 zváranie výfuku, oprava defektu, prezutie pneu Teodor Reľovský 40716309  83,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20042054 21.11.2017 zváranie klietky Alojz Konkoľ 41569148  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012016 28.7.2016 Zváračské práce Alojz Konkoľ 41569148  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 052016 3.10.2016 Zváračské práce Alojz Konkoľ 41569148  285,00 EUR 
Nastavenia cookies