Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 180107787 27.7.2018 Autopoťahy Dacia Duster - Hasiči VTV s.r.o. 45981582  83,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2181107144 18.4.2018 autorská odmena na verejne použitie hudobných diel MR SOZA 00178454   
Detail Faktúra došlá 2141114703 3.6.2014 autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2141114704 3.6.2014 autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  754,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2151901662 31.7.2015 autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  -36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2151108880 31.3.2015 autorská odmena za licenciu - mestský rozhlas SOZA 00178454  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2151108879 31.3.2015 autorská odmena za licenciu - sekretariát SOZA 00178454  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2161113803 31.5.2016 Autorská odmena za licenciu - stavanie mája SOZA 00178454  43,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2151127324 6.10.2015 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA 00178454  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2191106129 12.3.2019 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Mestský rozhlas SOZA 00178454  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201105840 25.2.2020 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Mestský rozhlas SOZA 00178454  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2191106128 12.3.2019 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - sekretariát SOZA 00178454  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201105839 25.2.2020 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - sekretariát SOZA 00178454  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2181107143 18.4.2018 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel MsÚ kancelária sekretariát SOZA 00178454  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2161122440 30.8.2016 Autorská odmena za licenciu- 140.výr. DHZ SOZA 00178454  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2171107883 21.3.2017 Autorská odmena za licenciu- mestský rozhlas SOZA 00178454  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2171122939 31.7.2017 Autorská odmena za licenciu- Podolínec sa zabáva SOZA 00178454  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2171107882 21.3.2017 Autorská odmena za licenciu- sekretariát SOZA 00178454  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2161107380 24.3.2016 autorská odmena za licenciu-mestský rozhlas SOZA 00178454  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2161107379 24.3.2016 autorská odmena za licenciu-sekretariát SOZA 00178454  12,00 EUR 
Nastavenia cookies