Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 119167 10.5.2019 Audit - ZŠ s MŠ Podolínec za rok 2018 GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 119174 21.5.2019 Audit 2.časť II. etapy účtovnej závierky za rok 2018 GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 132012 3.5.2012 Audit II. polrok 2011 Ing. Pavel Fianta audítor   570,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 117221 6.7.2017 Audit individuálnej učtovanej závierky za rok 2016 GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 117222 4.7.2017 audit konsolidovanej učtovej závierky za rok 2016 GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 212015 22.6.2015 audit účt.závierky Ing. Pavel Fianta audítor   1 295,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 118175 6.6.2018 Audit účtovnej uzávierky GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  2 640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 118173 6.6.2018 Audit účtovnej uzávierky - Lesy mesta Podolínec GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 118174 6.6.2018 Audit účtovnej uzávierky - ZŠ GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 118408 28.12.2018 Audit účtovnej závierky za 1.-3. štvrťrok 2018 GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 119316 29.10.2019 Audit účtovnej závierky za 1.-3. štvrťrok 2019 - I. etapa GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120015 22.1.2020 Audit účtovnej závierky za 4. štvrťrok 2019 GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 119169 10.5.2019 Audit účtovnej závierky za rok 2018 GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  2 160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 242013 28.6.2013 Audit za rok 2012 Ing. Pavel Fianta audítor   570,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160010 27.6.2016 Auditorské služby Audit TM s.r.o., 46431977  1 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3500591 31.7.2015 aut. žacia hlava ŠTYL - Ivanov 36498548  37,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 170012 13.9.2017 Autobatéria-Tatra 815-protipož.ochrana Štefan Maskaľ 43119816  480,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865934 7.3.2023 Automatické zverejňovanie CUET a UET CORA GEO, s. r. o. 31612989  305,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 120120113 20.8.2012 Automobil Dacia Duster ALD MOBIL s.r.o. 45950849  15 513,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 120120114 20.8.2012 Automobil Dacia Duster ALD MOBIL s.r.o. 45950849  15 514,01 EUR 
Nastavenia cookies