Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1701049 15.2.2017 Cestovné náklady- CORA GEO CORA GEO, s. r. o. 31612989  34,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 059119 14.5.2019 Chemický postrek Roundup Biaktiv LOS-Agro s. r. o. 36189987  259,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 230120 14.8.2020 Chemický postrek Roundup Biaktiv LOS-Agro s. r. o. 36189987  262,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 0518115 26.10.2015 Chemikálie LOS-Agro s. r. o. 36189987  1 024,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 573115 26.11.2015 Chemikálie - Cervacol LOS-Agro s. r. o. 36189987  453,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0852020 14.2.2020 Chladiaca technológia s príslušenstvom - Dom smútku Chladiarenstvo PJP, s.r.o. 44560877  4 893,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3068166186 17.8.2018 chladiaca vitrína - MsKS ELEKTROSPED, a.s. 35765038  441,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 200420521 22.11.2017 chodník cintorín Jozef Bilák 17122805  3 428,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 172017 9.1.2018 chodník cintorín Jozef Bilák 17122805  3 318,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 71020600 10.8.2017 Chodník na cintoríne - materiál KLARTEC, spol. s r.o. 36231355  1 055,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 72018 17.8.2018 chodník na mestskom cintoríne Jozef Bilák 17122805  3 494,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150143 25.11.2015 chodníky na Lomničku EKO SVIP s.r.o. 36449717  13 316,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 160208 26.12.2016 Činnosť a štiepkovanie traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  449,04 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 04092012 4.9.2012 Činnosť koordinátora BOZP Peter Grunarmel 72003006  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120023 5.9.2012 Činnosť koordinátora BOZP na projekte rekonštrukcie ObZS Peter Grunarmel 72003006  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190071 11.4.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  95,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 190113 10.5.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  130,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 190148 12.6.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  179,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 190207 12.7.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  436,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 190269 12.8.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  338,04 EUR 
Nastavenia cookies