Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 8052015 13.5.2015 Zmluva o nájme MSKS Zuzana Tholtová   154,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2/2014 12.2.2014 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec Zuzana Soľavová   4,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 160050 27.1.2017 Školenie vodičov Zuzana Skokanová 45654719   228,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017029 15.2.2017 Školenie o predpisoch BOZP vodičov B a C Zuzana Skokanová 45654719   228,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/3/2013 13.5.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Zuzana Pojedincová   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 35/3/2013 14.5.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Zuzana Pojedincová   12,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66/3/2013 14.10.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec Zuzana Kleinová   8,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 630/2015/138 18.3.2015 Zmluva o nájme bytu Zuzana Kleinová    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2/2018 26.3.2018 Nájomná zmluva za hrob C 184 Zuzana Compľová   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2/2014 31.3.2014 Nájom za hrobové miesto Žofia Marhefková   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2/2014 31.3.2014 Nájom za hrobové miesto Žofia Marhefková   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2/2014 31.3.2014 Nájom za hrobové miesto Žofia Marhefková   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2/2014 31.3.2014 Nájom za hrobové miesto Žofia Marhefková   4,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2/2014 28.5.2014 Nájomná zmluva za hroby Žofia Marhefková   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2/2015 1.7.2015 Nájomná zmluva za hroby Žofia Marhefková   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2/2015 20.5.2015 Nájomná zmluva za detský hrob Žofia Malecová   4,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2/2018 4.6.2018 Nájomná zmluva za hroby D 275 a D 256 Žofia Malecová   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2/2018 4.6.2018 Nájomná zmluva za hrob C4 Žofia Malecová   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2/2015 11.3.2015 Nájomná zmluva za hrob Zlatica Piešťanská   8,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020180084 30.4.2018 tlmivka ZipserNet s.r.o. 46019537  63,23 EUR