Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20011001 9.2.2011 pohonné hmoty AMI-FUEL, s. r. o. 45657548  179,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011005 9.3.2011 pohonné hmoty AMI-FUEL, s. r. o. 45657548  309,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011016 2.5.2011 PHM AMI-FUEL, s. r. o. 45657548  102,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011032 8.7.2011 Pohonné hmoty AMI-FUEL, s. r. o. 45657548  1 005,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011046 27.10.2011 Pohonné hmoty AMI-FUEL, s. r. o. 45657548  1 027,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011081 16.1.2012 Pohonné hmoty AMI-FUEL, s. r. o. 45657548  442,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012004 26.1.2012 Nákup tovaru AMI-FUEL, s. r. o. 45657548  39,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012005 6.2.2012 PHM AMI-FUEL, s. r. o. 45657548  1 184,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2010017 3.2.2011 pohonné hmoty AMI-FUEL, s.r.o. 45657548  168,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 042011 11.3.2011 Zmluva o dodávke PHM AMI-FUEL,s.r.o. 45657548   
Detail Zmluva Nájomná NZL č. 2015021 24.9.2015 Prenájom chaty Kyčora Andrea Barnová   0,00  
Detail Zmluva Nájomná NZL č. 2015008 11.6.2015 Prenájom chaty Kyčora Andrea Džurňáková   66,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 64/K/2014 28.11.2014 Kúpna zmluva - pozemok Starý Sad Andrea Holásková   4 552,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1572016 15.7.2016 Dodatok č. 1 k zmluve 64/K/2014 Andrea Holásková    
Detail Zmluva Nájomná NZL č. 2015019 3.9.2015 Prenájom Kyčory Andrea Liptáková   66,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZL č.2015003 7.5.2015 Prenájom chaty Kyčora Andrea Toporecová    
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2012 24.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Andrej Cimbalista    
Detail Zmluva Nájomná 042017 20.4.2017 Prenájom pozemku Andrej Cimbalista   3,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 3.5.2013 školiaca činnosť Andrej Mitura 32397810  0,00  
Detail Faktúra došlá 012014 21.2.2014 Základný kurz pílčikov pre DHZ Andrej Mitura 32397810  2 686,00 EUR