Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 3.5.2013 školiaca činnosť Andrej Mitura 32397810  0,00  
Detail Faktúra došlá 012014 21.2.2014 Základný kurz pílčikov pre DHZ Andrej Mitura 32397810  2 686,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92014 9.4.2014 základný kurz pílčikov pre DHZ Andrej Mitura 32397810  316,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2016 3.2.2016 Preskúšanie a overenie odbornej spôsobilosti obsluhovateľa motorovej píly Andrej Mitura 32397810   
Detail Faktúra došlá 012016 23.2.2016 školenie ruč.mot.píli-protipož.ochrana Andrej Mitura 32397810  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52018 18.4.2018 preškolenie obsluhy ručnej motorovej píly Andrej Mitura 32397810  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22/2018 16.5.2018 Školenie obsluhy krovinorezov Andrej Mitura 32397810  137,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42035 17.2.2014 Dodávka sadbového materiálu Anna Argalášová Arnika 35539925  9 120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL30/2014 17.4.2014 Fa č. 0092014 - sadenice - buk, jedľa Anna Argalášová Arnika   9 120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 842017 15.4.2015 Sadenice lesných drevín na rok 2015 Anna Argalášová Arnika 35539925  7 849,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 292015 12.6.2015 Sadenice - smrek, jedľa, buk, smrekovec, javor Anna Argalášová Arnika 35539925  9 418,80 EUR 
Detail Zmluva Kúpna Z20164358_Z 8.3.2016 Dodávka LRM sadeníc lesných drevín Anna Argalášová Arnika 35539925  2 399,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042016 11.4.2016 Sadenice Anna Argalášová Arnika 35539925  2 878,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 80/3/2013 30.10.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Anna Biláková   24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2/2017 2.11.2017 Nájomná zmluva za hroby A126 a B239 Anna Biláková   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2/2014 4.9.2014 Nájomná zmluva za hrob Anna Borovská   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2/2014 30.10.2014 Nájomná zmluva za hrob Anna Fischerová   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23052013 24.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Anna Gaborčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2/2017 25.9.2017 Nájomná zmluva za hrob D155 Anna Gondkovská   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2/2016 18.11.2016 Nájomná zmluva za hrob D 180 Anna Horovská   16,00 EUR