Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2017000001 5.5.2017 Teflónové obrusy- MsÚ Alena Boďová 33077789  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20042017 26.4.2017 Obrusy 8 ks - MsKs Alena Boďová 33077789  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 182012 27.8.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alena Červeňáková - MASVITAL 46663185   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.6.2012 nájom nebytových priestorov Alena Červeňáková - MASVITAL 46663185   
Detail Zmluva Dodávateľská 30102013 30.10.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alena Červeňáková - MASVITAL 46663185   
Detail Zmluva Dodávateľská 42/M/2014 9.6.2014 Mandátna zmluva Alena Galbavá   300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014026 26.9.2014 zabezpečenie činností v procese ver.obstarávania Alena Galbavá 45463441  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1300022 8.7.2013 Oprava mestského rozhlasu Alena Sedláková - Firma SEAK 22906568  67,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 65/2/2014 17.10.2014 Nájomná zmluva za hroby Alexander Nagy   32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102329 10.1.2014 Daňové tlačivá Alfa print, s.r.o. 36403229  14,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1143167 26.5.2014 Úhrada dobierky za daňové tlačivá Alfa print, s.r.o. 36403229   22,50 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1 21.12.2011 Predaj časti pozemku Alfonz Dziak    
Detail Faktúra došlá 201700047 7.9.2017 Zabezpečenie verejného obstarávania- rekonštrukcia MK ul Letná ALI TENDER, s. r. o. 50173723  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201700046 7.9.2017 Zabezpečenie verejného obstarávania- rekonštr. MK ul. Baštová ALI TENDER, s. r. o. 50173723  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20042032 10.8.2017 VO ALI TENDER, s.r.o. 50173723  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20042033 18.8.2017 VO ALI TENDER, s.r.o. 50173723  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9870064114 24.6.2016 Poistná zmluva nehnuteľného majetku Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s., 00151700   
Detail Zmluva Mandátna 222012 13.2.2012 Zmena v poistnej zmluve č. 511043678 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700   
Detail Zmluva Dodávateľská 511043678 23.2.2012 Vyúčtovanie poistného Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  3 830,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 511044051 23.2.2012 Vyúčtovanie poistného Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  223,04 EUR