Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20180049 18.4.2018 Prevádzka mobilnej aplikácie adsupra s.r.o. 50144839  83,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30122016 30.12.2016 Rámcová mandátna zmluva Advokátska kancelária JUDr.Dávid Hoffman, advokát 43207073   
Detail Zmluva Mandátna Rámcová mandátna zmluva 31.12.2014 Poskytovanie právnej pomoci Advokátska kancelária, JUDr. Pavol Zavacký, advokát 42029171   
Detail Faktúra došlá 2011026 10.2.2011 monitorovacia správa ObZS Agentúra LPSI, s.r.o. 44868669  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011047 23.3.2011 monitorovcia správa z ObZS Agentúra LPSI, s.r.o. 44868669  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160231 11.8.2016 Podujatie pre deti- 140.vyr. DHZ Agentúra PRO-STAFF s.r.o. 36724068  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017033 17.7.2017 PD-Vybavenie odborných učební Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15010256 6.3.2015 Záručná prehliadka na traktore Zetor Forterra 110 HSX AGRA, s.r.o. 36382914  351,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 15011459 19.10.2015 zámok a spínacia skrinka AGRA, s.r.o. 36382914  30,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 15011459 30.10.2015 Náhradné diely - traktor AGRA, s.r.o. 36382914  30,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 242016 24.6.2016 Dohoda o užívaní pôdy Agrovita Vyšné Ružbachy 46888632  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6052015 6.5.2015 Dohoda o užívaní pôdy Agrovita Vyšné Ružbachy, s.r.o., 46888632  1,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160012 16.9.2016 Projektová dokumentácia- Hradný múr AIP projekt, s. r. o. 50172441  19 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 072016 22.7.2016 Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie AIP projekt, s.r.o. 50172441  19 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 718312011 3.2.2011 publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+ AVIS,s.r.o. 31602436  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11535/2012 16.1.2012 Publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+ AVIS,s.r.o. 31602436  49,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 121054 31.7.2012 Výstražný systém alarmShop s.r.o. 36453153  53,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 150115 16.12.2015 geometrický plán ALBAGEO s.r.o. 43891543  1 198,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21082015 21.8.2015 Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na stavbu Regenerácia centra mesta... Albageo,s.r.o., 43 891 543  1 198,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 105/3/2013 27.11.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Albína Haščáková   8,00 EUR