Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 52018 18.4.2018 preškolenie obsluhy ručnej motorovej píly Andrej Mitura 32397810  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22/2018 16.5.2018 Školenie obsluhy krovinorezov Andrej Mitura 32397810  137,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32019 25.2.2019 Školenie pre obsluhy motorových píl Andrej Mitura 32397810  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 82019 15.4.2019 Preškolenie obsluhy krovinorezov Andrej Mitura 32397810  56,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42035 17.2.2014 Dodávka sadbového materiálu Anna Argalášová Arnika 35539925  9 120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL30/2014 17.4.2014 Fa č. 0092014 - sadenice - buk, jedľa Anna Argalášová Arnika   9 120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 842017 15.4.2015 Sadenice lesných drevín na rok 2015 Anna Argalášová Arnika 35539925  7 849,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 292015 12.6.2015 Sadenice - smrek, jedľa, buk, smrekovec, javor Anna Argalášová Arnika 35539925  9 418,80 EUR 
Detail Zmluva Kúpna Z20164358_Z 8.3.2016 Dodávka LRM sadeníc lesných drevín Anna Argalášová Arnika 35539925  2 399,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 042016 11.4.2016 Sadenice Anna Argalášová Arnika 35539925  2 878,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 80/3/2013 30.10.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Anna Biláková   24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2/2017 2.11.2017 Nájomná zmluva za hroby A126 a B239 Anna Biláková   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2/2014 4.9.2014 Nájomná zmluva za hrob Anna Borovská   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2/2014 30.10.2014 Nájomná zmluva za hrob Anna Fischerová   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23052013 24.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Anna Gaborčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2/2017 25.9.2017 Nájomná zmluva za hrob D155 Anna Gondkovská   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2/2016 18.11.2016 Nájomná zmluva za hrob D 180 Anna Horovská   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2/2018 4.6.2018 Nájomná zmluva za hrob E7 Anna Horovská   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10820142 1.8.2014 Nájomná zmluva na časť pozemku KN-E 5426 Anna Irhová    
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2/2014 13.6.2014 Nájomná zmluva za hrob Anna Jašurková   8,00 EUR