Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2/2018 4.6.2018 Nájomná zmluva za hrob E7 Anna Horovská   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10820142 1.8.2014 Nájomná zmluva na časť pozemku KN-E 5426 Anna Irhová    
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2/2014 13.6.2014 Nájomná zmluva za hrob Anna Jašurková   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2/2014 12.8.2014 Nájomná zmluva za hrob Anna Jašurková   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/3/2013 23.10.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Anna Kaletová   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2/2015 16.3.2015 Nájomná zmluva za hrob Anna Knapová   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8082015 10.8.2015 Zmluva o nájme MSKS Anna Kubisová   197,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 682016 8.8.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov v MSKS Anna Kubisová   188,05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011044 23.11.2011 Nabíjací a štartovací zdroj Anna Kunáková - AKUŠA 40322840  0,00  
Detail Faktúra došlá 120278 5.2.2013 Snehové reťaze Anna Kunaková - AKUŠA 40322840  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160153 12.7.2016 Materiál na opravu vozidla- protipož.ochrana Anna Kunaková - AKUŠA 40322840  132,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2/2018 4.6.2018 Nájomná zmluva za hrob F7 Anna Laučíková   8,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12011 24.3.2011 elektromaterial Anna Mecková 33076839  514,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 12012 2.5.2012 Elektromateriál Anna Mecková 33076839  321,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 82012 29.11.2012 Elektro materiál Anna Mecková 33076839  332,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 102012 8.1.2013 Elektro materiál Anna Mecková 33076839  211,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 28.3.2013 elektro materiál Anna Mecková 33076839  98,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12102015 20.10.2015 Kúpna zmluva Anna Mramúchová    
Detail Zmluva Dodávateľská 75/3/2013 25.10.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Anna Nitranská   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2/2014 17.6.2014 Nájomná zmluva za hrob Anna Nitranská   8,00 EUR