Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011027 27.5.2011 Hasičské oblečenie FLORIAN, s.r.o 36 427 969  0,00  
Detail Faktúra došlá 1904006 9.4.2019 Uvedenie kotla do prevádzky - Hasiči 1. STT, s.r.o. 36834378  222,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1904039 16.4.2019 Dobropis k fa. č. 1904006 1. STT, s.r.o. 36834378  -33,43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865476 1.4.2019 Uvedenie kotla do prevádzky v objekte hasičskej zbrojnice 1.STT, s.r.o. 36834378  228,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 21151560 4.11.2015 Úhrada faktúry za zástavy 2U spol. s r.o. 17315786  95,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 32012 8.8.2012 Športovo umelecké vystúpenie na Dni mesta 3 AL BIKETRIAL CLUB POPRAD 42086124  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2432016 24.3.2016 Zmluva o dielo na dodanie služieb 37876333 O&D Project  2 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 297475 11.3.2020 Kovová nástenka - 2 ks A J Produkty a.s. 6268518  79,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865451 24.1.2019 Zimné pneumatiky A.P.AUTO, s.r.o. 44525508  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190019 18.2.2019 Pneumatiky, disky, servisné práce A.P.AUTO, s.r.o. 44525508  737,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865541 2.8.2019 Oprava traktora A.P.AUTO, s.r.o. 44525508  598,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190097 14.8.2019 Oprava traktora A.P.AUTO, s.r.o. 44525508  598,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190120 1.10.2019 Spôsobená škoda na osob. vozidle A.P.AUTO, s.r.o. 44525508  125,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200210 13.2.2012 Faktúra za knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  73,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202215 13.2.2012 Faktúra za knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  59,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205814 3.5.2012 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  49,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 1206303 30.4.2012 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  66,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 1210599 29.6.2012 Knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  91,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 1211219 29.6.2012 Knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  77,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212458 31.7.2012 Knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  88,62 EUR 
Nastavenia cookies