Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2011027 27.5.2011 Hasičské oblečenie FLORIAN, s.r.o 36 427 969  0,00  
Detail Faktúra došlá 21151560 4.11.2015 Úhrada faktúry za zástavy 2U spol. s r.o. 17315786  95,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 32012 8.8.2012 Športovo umelecké vystúpenie na Dni mesta 3 AL BIKETRIAL CLUB POPRAD 42086124  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2432016 24.3.2016 Zmluva o dielo na dodanie služieb 37876333 O&D Project  2 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200210 13.2.2012 Faktúra za knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  73,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202215 13.2.2012 Faktúra za knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  59,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205814 3.5.2012 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  49,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 1206303 30.4.2012 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  66,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 1210599 29.6.2012 Knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  91,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 1211219 29.6.2012 Knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  77,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212458 31.7.2012 Knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  88,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1216764 25.9.2012 Knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  163,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1219301 29.11.2012 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  91,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1225130 7.1.2013 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  72,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1224284 7.1.2013 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  88,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1223393 7.1.2013 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  59,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 1223081 7.1.2013 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  78,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1303559 26.2.2013 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  71,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1307871 25.3.2013 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  89,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1316648 28.6.2013 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  79,55 EUR