Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 27062012 1.10.2012 Zásahové obleky hasiči REFLEX   2 135,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0510/2012 5.10.2012 Kúpna zmluva na nehnuteľnosti Mgr. Yveta Stehlíková   180,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 93/2012 9.10.2012 Nájomná zmluva na pozemok par.č. KN-E 5465/1 v k.ú. Veľká Lesná Ľubomír Jasovský   32,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09102012 9.10.2012 Kúpna zmluva Ján Spirčák   398,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25102012 25.10.2012 Predaj vozidla Lada Niva Štefan Maskaľ   410,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 422012 29.11.2012 Predaudit 2012 Ing. Pavel Fianta audítor   570,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 122012 31.12.2012 Kúpa pozemkov Ing. Adela Lenártová   12 886,63 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27122012 27.12.2012 Darovacia zmluva Ochotnicza Straz Pozarna w Podegrodziu    
Detail Zmluva Nájomná 1012013 10.1.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Terézia Reľovská    
Detail Zmluva Dodávateľská 03012013 14.1.2013 Zámenná zmluva Peter Gontkovič, Viera Gontkovičová, Ondrej Kozub,    
Detail Zmluva Dodávateľská 12022013 13.2.2013 Kúpna zmluva Jozef Tišák   1 394,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 412120990 18.2.2013 vodné stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s   230,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 201322 20.2.2013 stravné listky Mária Horanská   570,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02042013 3.4.2013 Zámenná zmluva Viliam Hudec    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 3.5.2013 Zmluva o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie NUMERAL, s.r.o.   11 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15052013 20.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Anna Smandrová    
Detail Zmluva Dodávateľská 20052013 20.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Ján Mišina    
Detail Zmluva Dodávateľská 23052013 24.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Anna Gaborčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 24052013 24.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Stanislav Tokarčík    
Detail Zmluva Dodávateľská 25052013 24.5.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Ľudmila Mosorjaková