Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 26/3/2013 19.4.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec Bc. Mária Hanečáková   4,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/3/2013 19.4.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Bc. Mária Hanečáková   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/3/2013 24.4.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec Mgr. Iveta Bachledová   24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/3/2013 17.4.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Dušan Čonka   4,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/3/2013 24.4.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec Anna Strojná   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/3/2013 24.4.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec František Kaleta   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/3/2013 29.4.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Ing. Jozef Vaľko   24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/3/2013 13.5.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Zuzana Pojedincová   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/3/2013 14.5.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Margita Kovaľová   24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 35/3/2013 14.5.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Zuzana Pojedincová   12,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/3/2013 20.5.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Miloslav Bizub   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/3/2013 23.5.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Helena Schutzová   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/3/2013 26.5.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Jaroslav Klein   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 39/3/2013 27.5.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Regina Oravcová   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/3/2013 30.5.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Peter Tokarčík   24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/3/2013 2.6.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Peter Tokarčík   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/3/2013 3.6.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec Magdaléna Kubíková   24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/3/2013 3.6.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Marianna Vasas   24,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/3/2013 3.6.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Paulína Slabá   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/3/2013 8.6.2013 Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci Ing. Janka Jurgovská   8,00 EUR