Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 170030 15.2.2017 Pluhovanie traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170057 13.3.2017 Prenájom autobusu ISUZU Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  48,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 170058 21.3.2017 Pluhovanie traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170096 11.4.2017 Prenájom autobusu ISUZU Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  167,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 170097 20.4.2017 Drvenie konárom traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  316,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 17013 4.5.2017 Prenájom autobusu ISUZU Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  437,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 170131 24.5.2017 Činnosť traktora-vývoz smetí a planírovanie smetiska Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 170195 7.6.2017 Prenájom autobusu ISUZU Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  460,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 170196 3.7.2017 práce traktorom vývoz odpadu Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  36,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 170198 3.7.2017 mulčovanie trávy a vývoz odpadu Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  413,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 170194 3.7.2017 prepravné podolínec pov. bystrica-podolínec Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  199,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 170255 24.7.2017 Mulčovanie traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  427,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 170304 10.8.2017 Vývoz odpadu a mulčovanie traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  216,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 170359 13.9.2017 Práce motorovou pílou-orezávanie gaštanov Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  79,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 170376 13.9.2017 Práce traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  160,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 170425 13.10.2017 Vývoz odpadu Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  83,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 170489 6.11.2017 práce traktorom - vývoz odpadu, mulčovanie Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  505,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 170533 15.12.2017 práce s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  165,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 170557 25.1.2018 práca s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180024 27.2.2018 činnosť traktora Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  34,80 EUR