Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 180351 12.9.2018 Vývoz odpadu, mulčovanie traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  528,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 180398 11.10.2018 Práca s traktorom - mulčovanie, vývoz Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  491,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 180466 13.11.2018 Práce s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  114,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 180502 11.12.2018 Práce s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  109,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865429 10.1.2019 Údržba mestských komunikácií v zimnom období Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  8 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865430 9.1.2019 Zimná údržba ciest Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  8 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190001 10.1.2019 Zimná údržba ciest v roku 2019 Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  8 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180527 11.1.2019 Práce traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  957,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190001 11.1.2019 Zimná údržba ciest - zálohová platba Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  8 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190004-1 15.3.2019 Vyúčtovanie vráteného preddavku Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  -4 215,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190071 11.4.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  95,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 190113 10.5.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  130,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 190148 12.6.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  179,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 190207 12.7.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  436,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 190269 12.8.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  338,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 190322 13.9.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  114,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 190384 9.10.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190469 11.11.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  738,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28122019 28.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190552 16.1.2020 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  392,10 EUR