Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 24620161 24.6.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 50332490  255,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24620162 24.6.2016 Kúpna zmluva Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 50332490  15 540,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24620163 24.6.2016 Zmluva o prenechaní majetku do užívania Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 50332490  9 460,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 001/2016 2.7.2016 Zmluva o nájme dopravného prostriedku Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490   
Detail Faktúra došlá 160108 17.10.2016 Prenájom autobusu - 3.Q 2016 Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  1 418,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 160166 15.11.2016 Prenájom dopravného prostriedku Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  503,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 160168 22.11.2016 Mulčovanie a činnosť traktora Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  1 112,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 160167 22.11.2016 Práce motorovou pílou Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  169,24 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ 25.11.2016 Predaj traktora Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  30 369,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 160201 15.12.2016 Prenájom autobusu Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  122,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 160208 26.12.2016 Činnosť a štiepkovanie traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  449,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 160236 11.1.2017 Prenájom dopravného prostriedku - Bus ISUZU Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  137,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 160237 20.1.2017 Pluhovanie traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  748,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 170021 8.2.2017 Prenájom autobusu Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  81,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 170030 15.2.2017 Pluhovanie traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170057 13.3.2017 Prenájom autobusu ISUZU Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  48,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 170058 21.3.2017 Pluhovanie traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170096 11.4.2017 Prenájom autobusu ISUZU Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  167,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 170097 20.4.2017 Drvenie konárom traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  316,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 17013 4.5.2017 Prenájom autobusu ISUZU Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  437,77 EUR