Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1018111203 9.11.2018 Výkon zodpovednej osoby - november Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1018121202 5.12.2018 Výkon zodpovednej osoby - 12/2018 Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019011209 8.1.2019 Výkon zodpovednej osoby - január Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019021201 4.2.2019 Výkon zodpovednej osoby - február 2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019031190 8.3.2019 Výkon zodpovednej osoby Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019041200 8.4.2019 Výkon zodpovednej osoby - 04/2019 Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019051205 10.5.2019 Výkon zodpovednej osoby - máj 2019 Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019061213 5.6.2019 Výkon zodpovednej osoby - jún 2019 Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019071223 16.7.2019 Výkon zodpovednej osoby 07/2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019081209 5.8.2019 Výkon zodpovednej osoby - august 2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019091204 11.9.2019 Výkon zodpovednej osoby Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019101213 2.10.2019 Výkon zodpovednej osoby - 10/2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019111205 6.11.2019 Výkon zodpovednej osoby - november 2019 Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019121205 9.12.2019 Výkon zodpovednej osoby - december 2019 Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020011223 8.1.2020 Výkon zodpovednej osoby - január 2020 Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865460 8.2.2019 Dopravné značenie ul. Sv. Anny Ing. Gabriela Záremská - ZAREMKOM 50452738  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 12.3.2019 Vypracovanie projektu dopravného značenia ul. Sv. Anny Ing. Gabriela Záremská - ZAREMKOM 50452738  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24620161 24.6.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 50332490  255,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24620162 24.6.2016 Kúpna zmluva Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 50332490  15 540,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24620163 24.6.2016 Zmluva o prenechaní majetku do užívania Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 50332490  9 460,28 EUR