Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865655 13.3.2020 Výmena kotlov PARGAS, s.r.o. 50827057  2 379,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200082 30.3.2020 Výmena plyn. kotlov - Hanečáková, Kušmireková, Sv. Anny 784/81 PARGAS, s. r. o., Nová Ľubovňa 713 50827057  2 379,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865673 13.5.2020 Výmena kotlov PARGAS, s.r.o. 50827057  2 309,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200141 10.6.2020 Výmena plyn. kotlov - Lizáková, Závadská - Sv. Anny 784 PARGAS, s. r. o., Nová Ľubovňa 713 50827057  2 309,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1882017 14.9.2017 Reklamné služby-GOLD Packet Online zbierka firiem s.r.o. 50818121  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3222018 23.7.2018 Reklamné služby - PLATINUM packet Online zbierka firiem s.r.o. 50818121  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9042040 23.10.2018 Asanácia provizórneho mostu Krížneho potoka Nolen s.r.o. 50807129  2 285,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018024/11 20.11.2018 Asanácia provizórneho mostu Krížneho potoka Nolen s.r.o. 50807129  2 285,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865642 3.2.2020 Oprava hasičskej striekačky PS 12 Group s.r.o. 50760521  1 778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11900018 4.6.2019 Kniha Spiš - 10 ks Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202000680 12.3.2020 Krimpovacie kliešte Daša Kalmanová - KAMAX 50579631  23,30 EUR 
Detail Zmluva o dielo 23122016 23.12.2016 Zmluva o dielo na dodanie koncertného vystúpenia Vladislav Spirčák, DiS.art 50532456  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17001 25.1.2017 Koncertné vystúpenie Vladislav Spirčák DiS. art 50532456  1 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865585 28.10.2019 Zabudnutý Čert + príchod Mikulášskeho tria Divadelný Svet 50528611   580,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190067-1 20.12.2019 Mikulášske vystúpenie Divadelný Svet 50528611   580,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A16046-1 22.5.2018 Výkon zodpovednej osoby Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A16046-1 6.6.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041   
Detail Faktúra došlá 1018061716 7.6.2018 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1018072942 4.7.2018 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1018084551 2.8.2018 Výkon zodpovednej osoby Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  72,00 EUR