Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 019/2019 7.10.2019 Nájomná zmluva Hojstrič Richard Hojstrič 51007941   89,64 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 21022020 22.2.2020 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Bc. Richard Hojstrič 51007941   
Detail Faktúra došlá 062018 2.8.2018 Čistenie kanalizácie - MsKS Szentivanyi Peter 50984543  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1132018 15.10.2018 Kúrenárske práce Marián Jurkovský MAJOTERM 50932608  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220190153 3.6.2019 Strešná plachta a steny na stan DH fire & safety s.r.o. 50910612  144,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865653 3.3.2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier 50898001  4 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150620016 17.6.2020 Projektová dokumentácia - Obnova kanalizácie ul. Hliník Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier 50898001  4 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865453 30.1.2019 Výmena kotla vrátane inštalatérskych prác v byte p. Hangurbadžovej (nájomca), Sv. Anny 784/81 PARGAS, s.r.o. 50827057  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190062 4.3.2019 Výmena plynového kotla - R. Hangurbadžová, Sv. Anny 784/81 PARGAS, s. r. o. 50827057  997,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190059 4.3.2019 Obhliadka plyn. kotla - R. Hangurbadžová, Sv. Anny 784/81 PARGAS, s. r. o. 50827057  43,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 020190012 4.3.2019 Oprava plyn. kotla - N. Pavelová, Sv. Anny 784/81 PARGAS, s. r. o. 50827057  70,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865472 20.3.2019 Výmena kotlov PARGAS, s.r.o. 50827057  1 996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190153 8.4.2019 Výmena plyn. kotlov - Sv. Anny 784/81,82 - Nedoroščíková, Petho PARGAS, s. r. o. 50827057  1 997,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865489 13.5.2019 Výmena kotlov PARGAS, s.r.o. 50827057  2 997,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190157 6.6.2019 Oprava plyn. kotla - Viera Pavelová, Sv. Anny 784/82 PARGAS, s. r. o. 50827057  34,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190202 6.6.2019 Výmena a dodanie plyn. kotlov- Kubis, Pavelová N., Pavelová V. - Sv. Anny 784/81,82 PARGAS, s. r. o. 50827057  2 996,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865546 13.8.2019 Výmena kotlov PARGAS, s.r.o. 50827057  2 996,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190327 27.9.2019 Výmena plyn. kotlov - Malastová, Strakula, Socha ul. Sv. Anny 784/81,82 PARGAS, s. r. o. 50827057  2 996,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865598 20.11.2019 Výmena kotlov PARGAS, s.r.o. 50827057  2 464,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190548 11.12.2019 Výmena plynových kotlov - Kovaľ, Gažiková - Sv. Anny 784/82 PARGAS, s. r. o. 50827057  2 464,88 EUR