Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 218040017 20.2.2018 oprava php, plnenie fliaš vzduchom LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  59,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 218030203 27.2.2018 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosť BTS LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218030350 18.4.2018 poskytovanie služieb v oblasti technických elektrických zariadení 2/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 218030414 18.4.2018 technik PO a činnosť BTS 02/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218030424 18.4.2018 školenie kontr. skupín z OPP LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218030648 2.5.2018 BOZP za mesiac 03/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218030843 4.5.2018 funkcia technika PO a činnosť BTS za mesiac april LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218030779 4.5.2018 služby - technické zariadenia elektrické apríl 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 218030992 7.6.2018 Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosť BTS - máj 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218031025 7.6.2018 Poskytovanie služieb v oblasti technických zariadení elektrických za máj 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 218030575 18.4.2018 poskytovanie technických služieb LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 218030468 18.4.2018 oprasva PHP LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218030876 8.6.2018 Odstránenie nedostatkov hromozvodu LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  1 427,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 218031286 4.7.2018 Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 218031250 4.7.2018 Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218031484 2.8.2018 Poskytovanie služieb v oblasti tech. zariadení LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 218031534 2.8.2018 Technik PO a činnosť BTS LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218031756 6.9.2018 Technik PO a činnosť BTS - august LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218031693 6.9.2018 Služby v oblasti tech. elektrických zariadení - august LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 218031946 11.10.2018 Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - september LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR