Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 216030431 14.3.2016 technik PO a činnosť BTS za 2/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 216040104 16.3.2016 naplnenie vzduchových fliaš- protipož.ochrana LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  45,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 216030570 14.4.2016 technik PO a činnosť BTS za 03/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 216030793 13.5.2016 technik PO a činnosť BTS za apríl 2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 216030993 14.6.2016 Technik PO a činnosť BTS za 5/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 216031227 28.7.2016 Technik PO a činnosť BTS 6/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 216031479 11.8.2016 Technik PO a činnosť BTS za 7/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 216031664 20.9.2016 Technik PO a činnosť za 8/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 216031664 27.9.2016 Technik PO a činnosť BTS za 8/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 216031873 28.10.2016 TEchnik PO a činnosť BTS 9/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 216032091 18.11.2016 Technik PO a činnosť BTS 10/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 216032166 22.11.2016 Prehliadka protipož.techniky- has.prístroje,hydranty LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  213,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 216032291 19.12.2016 Technik PO a činnosť BTS 11/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347   
Detail Faktúra došlá 216032511 30.12.2016 Technik PO a činnosť BTS za 12/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217030037 25.1.2017 Oprava- PHP praškovy LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217030143 15.2.2017 Technik Po a činnosť BTS 1/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217030385 21.3.2017 Technik PO a činnosť BTS 02/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217030601 20.4.2017 Technik PO a činnosť BTS za 3/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217040251 19.5.2017 Plnenie vzduchových fliaš- protipož .ochrana LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  36,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 217030804 19.5.2017 Technik PO a činnosť BTS za 4/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR