Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 216032511 30.12.2016 Technik PO a činnosť BTS za 12/2016 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217030037 25.1.2017 Oprava- PHP praškovy LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217030143 15.2.2017 Technik Po a činnosť BTS 1/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217030385 21.3.2017 Technik PO a činnosť BTS 02/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217030601 20.4.2017 Technik PO a činnosť BTS za 3/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217040251 19.5.2017 Plnenie vzduchových fliaš- protipož .ochrana LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  36,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 217030804 19.5.2017 Technik PO a činnosť BTS za 4/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217040370 3.7.2017 plnenie ocelových fliaš LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  30,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 217040364 3.7.2017 Revizia bleskozvodu obzs LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  169,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 217031029 6.7.2017 technik PO a činnosť BTS 5/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217031275 17.7.2017 Technik PO a činnosť BTS 6/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217031474 11.8.2017 Technik PO, činnosť BTS LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217031714 13.9.2017 Technik PO a činnosť BTS za 08/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217031931 12.10.2017 Technik PO a činnosť BTS za 9/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217032140 6.11.2017 zabezpečenie funkcie technika PO a BTS za október LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217032226 14.11.2017 Kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov, skúška požiarnej hadice LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  168,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 217032439 18.12.2017 Technik PO a BTS 11/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217032575 9.1.2018 technik PO a BTS 12/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217040940 9.1.2018 oprava php, plnenie vzduchom LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  51,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZEMPA161017D 31.1.2018 revize el.zariadení LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR