Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 20042033 18.8.2017 VO ALI TENDER, s.r.o. 50173723  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201700047 7.9.2017 Zabezpečenie verejného obstarávania- rekonštrukcia MK ul Letná ALI TENDER, s. r. o. 50173723  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201700046 7.9.2017 Zabezpečenie verejného obstarávania- rekonštr. MK ul. Baštová ALI TENDER, s. r. o. 50173723  160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 072016 22.7.2016 Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie AIP projekt, s.r.o. 50172441  19 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160012 16.9.2016 Projektová dokumentácia- Hradný múr AIP projekt, s. r. o. 50172441  19 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08122017 8.12.2017 zmluva o poskytovaní služieb ( Informačný systém ImpoInfo adsupra s.r.o. 50144839  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180049 18.4.2018 Prevádzka mobilnej aplikácie adsupra s.r.o. 50144839  83,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190049 11.1.2019 Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolínec" adsupra s.r.o. 50144839  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200048 30.12.2019 Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolínec" adsupra s.r.o. 50144839  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201901108 6.5.2019 Strava - Hasiči SLK - Catering, s.r.o. 50115723  268,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865631 15.1.2020 Pohostenie SLK-HALA 50115723  397,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200001 7.2.2020 Strava - hasiči, výročná schôdza SLK - Catering, s.r.o. 50115723  397,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019004 12.8.2019 Vystúpenie - Podolínsky jarmok Staroľubovňan - spolok priateľov folklóru o.z. 50042483  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 160041 10.10.2016 Preprava autobusom DMM-BUS 50041991   50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022016 11.11.2016 Preprava autobusom- Veselé harmoniky DMM-BUS 50041991   40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23062020 23.6.2020 Finančná dotácia použitá na financovanie projektu Powerfit deťom Občianske združenie SILA A ZDRAVIE 50040561  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 121/2018 6.6.2018 Reklamné a propagačné služby Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. 50032941  201,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 160034 5.8.2016 Tlmočnícke a prekladateľské služby Mgr. Lucia Kaňuková 50003992  1 470,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160801 26.8.2016 Tlmočenie Mgr. Lucia Kaňuková 50003992  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020009 10.2.2020 Oprava hasičskej striekačky PS 12 Group s.r.o. 50 760 521  1 778,00 EUR