Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 180049 18.4.2018 práca traktorom - pluhovanie snehu Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  405,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01032018 2.3.2018 prenájom pozemkov Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490   
Detail Faktúra došlá 180164 7.6.2018 Práce traktorom - vývoz odpadu, mulčovanie Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  309,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 180088 18.5.2018 práce s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  105,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 180123 6.6.2018 práce s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  113,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 180183 3.7.2018 Skladovanie osiva Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  231,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 180228 9.7.2018 Skladovanie osiva Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  79,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 180231 9.7.2018 Násyp zeminy Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  36,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 180282 17.8.2018 práce traktorom - vývoz odpadu, mulčovanie Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  316,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 180351 12.9.2018 Vývoz odpadu, mulčovanie traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  528,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 180398 11.10.2018 Práca s traktorom - mulčovanie, vývoz Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  491,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 180466 13.11.2018 Práce s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  114,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 180502 11.12.2018 Práce s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  109,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865429 10.1.2019 Údržba mestských komunikácií v zimnom období Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  8 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865430 9.1.2019 Zimná údržba ciest Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  8 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190001 10.1.2019 Zimná údržba ciest v roku 2019 Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  8 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180527 11.1.2019 Práce traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  957,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190001 11.1.2019 Zimná údržba ciest - zálohová platba Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  8 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190004-1 15.3.2019 Vyúčtovanie vráteného preddavku Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  -4 215,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190071 11.4.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  95,70 EUR