Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2432016 24.3.2016 Zmluva o dielo na dodanie služieb 37876333 O&D Project  2 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1142138 20.4.2015 LED reflektory - protipožiarna ochrana Roel Adriaan Ramp 86941461  252,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/07/2018 2.8.2018 Preklad - poľský jazyk - projekt Black Kajman Wojciech Budzicki 796 760 684  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7190029 23.4.2019 Schodová hrana - ObZS Ing. Miroslav Osička 75372380  114,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7712290197 14.1.2020 Bezdrôtové vonkajšie svetlo so senzorom Jan Bitterlich 74711041  17,21 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865666 27.4.2020 Kvetináče Luboš Kosinka 73857360  142,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 200500298 14.5.2020 Kvetináče Luboš Kosinka 73857360  142,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865996 25.5.2023 Prístrešky na odpad - ul. Družstevná Maritom s.c. Mariusz Plawecki, Tomasz Plawecki 7372035984   7 090,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12015 22.10.2015 hudobné vystúpenie k mesiacu úcty k starším Peter Strela -PEPE BAND 7304279037  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12016 2.11.2016 Hudobné vystúpenie- ,,Úcta k starším´´ Peter Strela -PEPE BAND 7304279037  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22017 24.10.2017 Hudobné vystúpenie- ,,Úcta k starším´´ Peter Strela -PEPE BAND 7304279037  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120023 5.9.2012 Činnosť koordinátora BOZP na projekte rekonštrukcie ObZS Peter Grunarmel 72003006  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120026 25.9.2012 Koordinátor BOZP na projekte rekonštrukcie ObZS Peter Grunarmel 72003006  230,00 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 04092012 4.9.2012 Činnosť koordinátora BOZP Peter Grunarmel 72003006  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120036 10.10.2012 Koordinátor BOZP ObZS september Peter Grunarmel 72003006  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120041 10.12.2012 Koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS október 2012 Peter Grunarmel 72003006  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120050 8.1.2013 Koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS Peter Grunarmel 72003006  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120058 4.2.2013 koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS Peter Grunarmel 72003006  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130007 28.3.2013 koordinátor BOZP rekonštrukcie ObZS Peter Grunarmel 72003006  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140003 21.2.2014 školenie viazačov bremien - DHZ Bc. Peter Grunärmel, služby v oblasti bezpečnosti práce 72003006  450,00 EUR 
Nastavenia cookies