Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 73/2012 9.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Nedorostek    
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2012 12.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Miroslav Schutz    
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2012 14.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Viktor Francúz    
Detail Zmluva Dodávateľská 76/2012 14.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Chlebák    
Detail Zmluva Dodávateľská 77/2012 20.3.2012 kúpna zmluva Jozef Bilák   160,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 533/2012/130 26.3.2012 Zmluva o nájme bytu Kubisová Anna   1 589,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 782012 26.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Štefan Bjalončík    
Detail Zmluva Dodávateľská 79/2012 27.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Milan Kolumber    
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ-OEL1-2012/001256-040 23.4.2012 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 5.4.2012 Rámcová dohoda - zmluva o dielo č. 1/2012 - ťažba dreva Ščensný, Dziak, Hudáček    
Detail Zmluva Dodávateľská 84/2012 25.4.2012 Zmluva o nájme pozemku - verejné priestranstvo Kvetinárstvo Ľalia   12,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 85/2012 30.4.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Miroslav Promčák    
Detail Faktúra došlá 132012 3.5.2012 Audit II. polrok 2011 Ing. Pavel Fianta audítor   570,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2012 3.5.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Miloslav Veselovský    
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2012 9.5.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Grinč    
Detail Zmluva Dodávateľská 88/2012 6.6.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Hrebík    
Detail Zmluva Odberateľská 3/2012 20.6.2012 Rámcová dohoda - zmluva o dielo č. 3/2012 Lukáš Marhefka, Kamil Duračinský, Peter Hudaček    
Detail Zmluva Dodávateľská 91/2012 16.8.2012 Zmluva o zámene pozemkov Peter Gontkovič    
Detail Zmluva Dodávateľská 92/2012 14.9.2012 Zmluva o nájme pozemku Kvetinárstvo Ľalia   3,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42012 31.7.2012 Hudobné vystúpenie na Dni mesta FS Ľubovňan   200,00 EUR 
Nastavenia cookies