Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 01072015 20.7.2015 Nájomná zmluva na časť pozemku KN-E 848/5 - TTP v k.ú. Pilhov Jozef Dudjak   4,48 EUR 
Detail Zmluva o dielo 01072023 1.7.2023 Zhotovenie diela „obraz Námestia Mariánskeho v Podolínci“ Ivan Kolumber   220,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 01082017 1.8.2017 zmluva o dielo na aktuálnu pasportizáciu hrobových miest s vyhotovením informačnej tabule DATAZ s.r.o. 47537825  2 749,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 01082018 1.8.2018 Nájomná zmluva Jozef Osvald   8,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0110032 10.2.2011 pracovné odevy polícia SABRINA MODELLE, s. r. o. 36525685  517,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0110220 1.10.2020 Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 011072017 21.11.2017 bozp 10/2017 Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  77,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 0112013 27.12.2013 Rekonštrukcia strechy 16bj. podľa zmluvy zo dňa 19.9.2013 Richard Klimek 40714951  13 180,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01122019 12.12.2018 Ján Chlpáň Dodatok č. 2 Ján Chlpáň 17122724   
Detail Zmluva o dielo 01122020 1.12.2020 Telocvičňa v meste Podolínec RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011  23 940,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 011220201 1.12.2020 IBV Krížava – sektor A v meste Podolínec RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011  24 060,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01122021 1.12.2021 Podpora opatrovateľskej služby v meste Podolínec II Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156   
Detail Faktúra došlá 011312017 18.12.2017 BOZP 11/2017 Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  77,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 0116 23.2.2016 montáž dobíjacich jednotiek -protipož. ochrana ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry 44370431  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0120107 3.5.2012 Pracovné odevy polícia SABRINA MODELLE, s. r. o. 36525685  1 743,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 012011 9.2.2011 vrtaci skrutkovač, materiál Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  586,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 012012 5.3.2012 Rodinné prídavky - Oračková Magdaléna Klejová 37682199  15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012013 20.2.2013 železiarsky material Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  337,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 012014 30.1.2014 Výroba zábradlia na Námestie Mariánske Alojz Konkoľ 41569148  1 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012014 31.1.2014 materiál na údržbu budov a ochranné pomôcky pre VPP Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  197,14 EUR 
Nastavenia cookies