Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0100002017 17.7.2017 Materiál ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  60,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100002215 14.8.2015 materiál ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  133,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100002913 9.8.2013 Minerálna voda Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  31,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100003717 9.1.2018 poukazy jubilantom Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  129,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100003815 18.11.2015 materiál pre jubilantov Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  190,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100004515 4.1.2016 nealko Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  22,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100004615 4.1.2016 materiál ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  79,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 01032011 4.5.2011 Montáž oplotenia MsKS po záplavách Jún 2010 Michal Kober 43240895  7 386,05 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 01032012 8.3.2012 Zmluva o nájme futbalového ihriska Obec Bušovce 00326127   
Detail Zmluva Dodávateľská 01032014 6.3.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Miestny spolok Slovenského červeného kríža Podolínec    
Detail Faktúra došlá 01032017 24.3.2017 Prekladateľské služby Izabela Zajac CELAPOLKA 122788924  48,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01032018 2.3.2018 prenájom pozemkov Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490   
Detail Zmluva Nájomná 010320182 26.3.2018 Nájomná zmluva Marcel Kopkáš   4,24 EUR 
Detail Zmluva o dielo 01042021 1.4.2021 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci BAUMAN stavby s.r.o. 52203204  28 740,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 01052020 1.5.2020 Dodatok č. 1 Branislavv Nálepka    
Detail Zmluva Dodávateľská 01062018 14.6.2018 Nájomná zmluva Ing. Martina Gmucová    
Detail Zmluva Mandátna 01062022 1.6.2022 Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby: „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ“ Ing. Branislav Vojtek 44819854  11 640,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 010620221 1.6.2022 Dodatok č. 3 PALMED, s.r.o. 43908934   
Detail Faktúra došlá 01072013 8.7.2013 Poštovné a balné - medziknižničná výpožička Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 35987006  1,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01072015 20.7.2015 Nájomná zmluva na časť pozemku KN-E 848/5 - TTP v k.ú. Pilhov Jozef Dudjak   4,48 EUR 
Nastavenia cookies