Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 01/03/11 6.4.2011 Demontáž a montáž dverí do stavby MSKS Maroš Šebest 41987438  355,32 EUR 
Detail Objednávka 01/04/2012 26.4.2012 Objednávka guľatiny a sortimentu uvedeného v ponukovom cenníku Chlpáň Ján 17122724   
Detail Zmluva o dielo 01/11/2022 13.12.2022 Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ EKOMOS s.r.o. 31662340  479 824,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2012 26.1.2012 Dodovateľská zmluva - PHM TECHPETROL s. r. o. 36469688   
Detail Objednávka 01/2012 26.4.2012 Objednávka na drevnú hmotu Jaroslav Mruk 34312781   
Detail Faktúra došlá 01/2015 3.3.2015 Ťažba, približovanie a manipulácia dreva František Dziak   1 039,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2015 3.3.2015 Ťažba, približovanie a manipulácia dreva Jozef Dziak   517,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2015 3.3.2015 Ťažba, približovanie a manipulácia dreva Peter Hudáček   998,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2016 11.2.2016 Ťažobné práce a prerezávky Jozef Dziak 46193618  2 376,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/PFP/2022 10.6.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby Humanitarian, n.o. 45734461  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka 010/2012 9.5.2012 Objednávka na drevnú hmotu LINTEL s.r.o. 31681336   
Detail Faktúra došlá 0100000112 3.5.2012 Rodinné prídavky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  44,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100000311 9.3.2011 tovar za rodinné prídavky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  80,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100000312 2.5.2012 Rodinné prídavky Mirgová, Oračková, Červenobradová Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  70,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100000512 3.5.2012 Rodinné prídavky Oračko, Červenobradová, Mirgová, Oračková Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  104,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100000712 3.5.2012 Rodinné prídavky Oračko Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100000812 4.5.2012 Rodinné prídavky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  70,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100000916 15.4.2016 materiál ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  110,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100001012 12.6.2012 Rodinné prídavky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  103,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100001512 1.10.2012 Minerálka Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  15,60 EUR 
Nastavenia cookies