Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0017576166 18.4.2018 mobilné a internetové služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  87,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 18.4.2018 telefónne poplatky a internet Orange Slovensko, a. s. 35697270  87,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 3.5.2018 telefóny internet Orange Slovensko, a. s. 35697270  88,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 21.6.2018 Telefónne poplatky a internet Orange Slovensko, a. s. 35697270  87,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 2.8.2018 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 12.9.2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a. s. 35697270  123,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 2.10.2018 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  82,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166-1 29.1.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/10 5.11.2018 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  87,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/11 30.11.2018 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  94,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/12 31.12.2018 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/2 12.3.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/3 8.4.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/4 2.5.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  182,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00175766166 4.7.2018 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  90,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 002 14.6.2019 Dodatok k zmluve v rámci Národného projektu TSP v obciach Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Faktúra došlá 002/2020 17.1.2020 Žalúzie - Dom Služieb PS TRADE Slovakia, s. r. o. 36495751  88,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0022013 4.2.2013 parapety rekonštrukcia ObZS PS TRADE Slovakia, s. r. o. 36495751  576,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 0022014 19.5.2014 údržba budov Richard Klimek 40714951  1 145,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0022016 22.2.2016 oprava zvodov a výroba košov Richard Klimek 40714951  470,00 EUR 
Nastavenia cookies