Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0017576166 2.6.2015 mobilné služby Orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  89,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 2.7.2015 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  90,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 31.7.2015 mobilné služby orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  90,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 31.8.2015 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  96,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 6.10.2015 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  89,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 28.10.2015 telefonnné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  89,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 30.11.2015 mobilné služby orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  89,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 4.1.2016 mobilné služby orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  94,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 2.2.2016 mobilné služby orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  89,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 3.3.2016 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  83,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 9.4.2016 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  85,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 10.5.2016 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  85,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 9.6.2016 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  86,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 12.7.2016 Mobilné služby-orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  85,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 11.8.2016 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  87,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 13.9.2016 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  85,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 16.12.2016 Mobilné služby-orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  85,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 3.11.2017 Orange - mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  87,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 6.12.2017 orange mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  93,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 20.2.2018 orange tel. poplatky Orange Slovensko, a. s. 35697270  87,45 EUR 
Nastavenia cookies