Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0017576166 30.8.2013 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  135,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 1.10.2013 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  141,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 5.11.2013 Mobily Orange Slovensko, a. s. 35697270  134,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 11.12.2013 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  134,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 2.1.2014 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  129,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 31.1.2014 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  129,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 6.3.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  127,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 9.4.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  131,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 19.5.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  133,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 6.6.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  131,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 7.7.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  143,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 7.8.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  132,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 9.9.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  143,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 9.10.2014 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  131,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 3.11.2014 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  131,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 22.12.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  131,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 30.1.2015 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  119,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 13.3.2015 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  102,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 10.4.2015 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  89,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 18.5.2015 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  89,59 EUR 
Nastavenia cookies