Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0017576166 9.3.2011 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  163,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 16.1.2012 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  125,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 5.3.2012 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  141,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 2.5.2012 Mobilné služby Orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  123,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 4.5.2012 Telefónne služby Orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  132,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 6.6.2012 Telefónne služby Orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  127,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 11.7.2012 Telefónne služby Orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  146,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 8.8.2012 Telefón Orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  129,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 5.9.2012 telefónne služby Orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  329,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 5.11.2012 Telefónne služby Orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  127,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 10.12.2012 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  130,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 10.12.2012 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  128,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 8.1.2013 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  130,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 4.2.2013 telefón Orange Slovensko, a. s. 35697270  130,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 28.3.2013 mobily orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  135,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 3.5.2013 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  135,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 31.5.2013 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  140,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 31.5.2013 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  136,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 8.7.2013 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  150,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 31.7.2013 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  136,98 EUR 
Nastavenia cookies