Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0200005017 9.1.2018 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  41,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200005515 7.12.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  31,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200005615 9.12.2015 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  6,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200005915 4.1.2016 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  107,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 02012012 2.5.2012 Rozbíjanie ľadových krýh Jaroslav Krišanda 33089469  297,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 020190012 4.3.2019 Oprava plyn. kotla - N. Pavelová, Sv. Anny 784/81 PARGAS, s. r. o. 50827057  70,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 02019006 12.4.2019 Elektrikárske práce - Baštová 27 Elektro monžáže - Rastislav Hotáry 44370431  310,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02019009 25.1.2019 Faktúra - zviazanie zápisníc s MsZ 2017 Anna Pavlovská 34312005  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0201903 23.7.2019 Oprava komína - Dušan Siska, Baštová 25 František Michalec 41173104  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02032016 31.3.2016 kamenivo ŠTRKOTREND s. r. o. 36470589  57,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02032021 2.3.2021 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Mandátna 02032023 3.3.2023 Stavebný dozor k projektu "Prístavba materskej školy v meste Podolínec" Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec 31004407  9 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02042013 3.4.2013 Zámenná zmluva Viliam Hudec    
Detail Zmluva Dodávateľská 02052023 17.5.2023 Dotácia DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľská 02072013 29.7.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru Vlastníci poľovných pozemkov poľovného revíru Skalná Mníšek nad Popradom    
Detail Faktúra došlá 02072019 13.8.2019 Detské atrakcie - Podolínsky jarmok Ján Kotarba 41879554  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02092011 30.3.2012 Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácie zdravotného strediska EURO-BULDING, a. s. 35683066  405 993,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02092015 3.9.2015 Nájomná zmluva na pozemku KN-C 1011/1 Mária Knapíková   2,42 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 02102020 2.10.2020 Dodatok č. 1 Róbert Jašurek    
Detail Faktúra došlá 02112012 10.12.2012 Sáčky do zásobnika na psie exkrementy ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. 35919965  118,80 EUR 
Nastavenia cookies