Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0200003615 10.9.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  54,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003616 11.8.2016 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  74,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003713 1.10.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  120,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003715 8.9.2015 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  19,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003813 7.11.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  151,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003814 9.10.2014 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  20,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003918 5.11.2018 Čistiace prostriedky DS, MsÚ + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003919 29.10.2019 Čistiace prostriedky - ObZS, D.S., MsÚ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  50,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004018 5.12.2018 Čistiace prostriedky MsÚ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  20,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004116 14.9.2016 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  121,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004117 3.11.2017 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  35,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004213 5.12.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  34,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004213 11.12.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  34,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004215 6.10.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  132,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004319 5.12.2019 Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS, MsKS, D.S. + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  104,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004414 19.12.2014 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  133,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004418 2.1.2019 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  58,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004617 11.12.2017 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  39,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004719 31.12.2019 Čistiace prostriedky - DS, ObZS, MsÚ + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  27,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004915 6.11.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  34,66 EUR 
Nastavenia cookies