Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0200002419 4.7.2019 Čistiace prostriedky - MsKS, MsÚ, DS Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  80,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002513 9.8.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  88,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002514 10.7.2014 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  51,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002515 2.7.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  50,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002516 14.6.2016 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  90,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002612 8.1.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  25,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002616 31.5.2016 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  20,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002718 2.8.2018 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  33,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002720 10.8.2020 Čistiace prostriedky - MsÚ, DS Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  111,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002814 7.8.2014 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  171,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002818 6.9.2018 Čistiace prostriedky - OBZS, MsKS, DS MsÚ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  116,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002819 8.8.2019 Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS, DS + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  82,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002913 11.9.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  31,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003015 14.8.2015 materiál ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  10,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003116 12.7.2016 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  30,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003214 10.9.2014 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  52,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003219 6.9.2019 Čistiace prostriedky + OPP - DS, MsÚ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  33,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003515 14.8.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  104,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003518 4.10.2018 Čistiace prostriedky - MsKS, DS, MsÚ, knižnica Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  25,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003519 16.10.2019 Čistiace prostriedky - ObZS, MsÚ, DS Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  56,99 EUR 
Nastavenia cookies