Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0200001420 7.5.2020 Čistiace potreby - DS, MsÚ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  67,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001512 25.9.2012 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  116,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001616 14.4.2016 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  77,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001718 8.6.2018 čistiace prostriedky a opp Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  28,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001718 20.6.2018 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  28,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001813 31.5.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  97,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001814 19.5.2014 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  66,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001820 4.6.2020 Čistiace prostriedky - MsÚ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  65,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002014 6.6.2014 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  135,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002015 3.6.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  37,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002016 10.5.2016 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  109,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002019 3.6.2019 Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS, Dom Služieb, Knižnica Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  59,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002112 10.10.2012 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  75,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002115 5.6.2015 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  12,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 020000213 20.2.2013 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  24,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002213 8.7.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  82,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002218 4.7.2018 Čistiace prostriedky +OOP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  61,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002220 6.7.2020 Čistiace prostriedky - MsÚ, DS + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  38,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002312 7.1.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  236,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002419 4.7.2019 Čistiace prostriedky - MsKS, MsÚ, DS Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  80,97 EUR 
Nastavenia cookies