Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0200000516 3.2.2016 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  54,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000518 27.2.2018 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  61,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000612 12.6.2012 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  133,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000613 28.3.2013 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  18,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000614 10.3.2014 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  86,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000618 18.3.2018 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  73,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000715 13.3.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  84,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000716 4.3.2016 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  13,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000812 11.7.2012 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  37,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000820 19.3.2020 Čistiace prostriedky - MsÚ, DS + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  70,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000919 4.3.2019 Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  33,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001013 6.5.2013 čistiace potreby Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  94,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001019 1.4.2019 Čistiace prostriedky - ObZS, DS, MsÚ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  48,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001114 9.4.2014 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  128,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001115 10.4.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  71,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001212 8.8.2012 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  60,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001218 20.4.2018 čistriace prostriedky msu, msks, obzs Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  54,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001220 6.4.2020 Čistiace prostriedky - MsÚ, DS + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  92,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001318 4.5.2018 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  39,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001415 22.5.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  131,90 EUR 
Nastavenia cookies