Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 02/03/11 6.4.2011 Demontáž a montáž okien do stavby MSKS Maroš Šebest 41987438  2 183,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/04/2011 4.5.2011 Oprava stodoly po záplavách Michal Kober 43240895  2 073,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2015 2.4.2015 Faktúra za ťažobné práce Peter Hudáček 37169211  2 263,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2015 2.4.2015 Faktúra za ťažobné práce František Dziak 41350758  2 342,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2015 2.4.2015 Faktúra za ťažobné práce Jozef Dziak 46193618  617,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2016 10.3.2016 Ťažobné práce Jozef Dziak 46193618  1 536,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2023 24.2.2023 Architektonicko-historický výskum, Radnica, Mariánske nám. 3, Podolínec, č. ÚZPF 3951/1 Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 42081432  6 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/PFP/2022 10.6.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby Humanitarian, n.o. 45734461  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000111 9.2.2011 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  112,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000112 5.3.2012 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  127,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000113 4.2.2013 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  156,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000115 16.2.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  76,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000211 9.3.2011 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  22,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000212 2.5.2012 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  86,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000213 28.2.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  24,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000214 15.1.2014 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  105,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000312 3.5.2012 Rodinné prídavky čistiace prostriedky Červenobradová Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  9,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000412 3.5.2012 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  130,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000419 7.2.2019 Čistiace prostriedky ObZS, MsÚ, DS + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  71,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000420 6.2.2020 Čistiace prostriedky - MsÚ, DS + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  67,42 EUR 
Nastavenia cookies