Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 0100003717 9.1.2018 poukazy jubilantom Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  129,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100003815 18.11.2015 materiál pre jubilantov Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  190,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100004515 4.1.2016 nealko Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  22,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100004615 4.1.2016 materiál ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  79,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 01032011 4.5.2011 Montáž oplotenia MsKS po záplavách Jún 2010 Michal Kober 43240895  7 386,05 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 01032012 8.3.2012 Zmluva o nájme futbalového ihriska Obec Bušovce 00326127   
Detail Zmluva Dodávateľská 01032014 6.3.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Miestny spolok Slovenského červeného kríža Podolínec    
Detail Faktúra došlá 01032017 24.3.2017 Prekladateľské služby Izabela Zajac CELAPOLKA 122788924  48,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01032018 2.3.2018 prenájom pozemkov Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490   
Detail Zmluva Nájomná 010320182 26.3.2018 Nájomná zmluva Marcel Kopkáš   4,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01062018 14.6.2018 Nájomná zmluva Ing. Martina Gmucová    
Detail Faktúra došlá 01072013 8.7.2013 Poštovné a balné - medziknižničná výpožička Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 35987006  1,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01072015 20.7.2015 Nájomná zmluva na časť pozemku KN-E 848/5 - TTP v k.ú. Pilhov Jozef Dudjak   4,48 EUR 
Detail Zmluva o dielo 01082017 1.8.2017 zmluva o dielo na aktuálnu pasportizáciu hrobových miest s vyhotovením informačnej tabule DATAZ s.r.o. 47537825  2 749,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 01082018 1.8.2018 Nájomná zmluva Jozef Osvald   8,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0110032 10.2.2011 pracovné odevy polícia SABRINA MODELLE, s. r. o. 36525685  517,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 011072017 21.11.2017 bozp 10/2017 Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  77,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 0112013 27.12.2013 Rekonštrukcia strechy 16bj. podľa zmluvy zo dňa 19.9.2013 Richard Klimek 40714951  13 180,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01122019 12.12.2018 Ján Chlpáň Dodatok č. 2 Ján Chlpáň 17122724   
Detail Faktúra došlá 011312017 18.12.2017 BOZP 11/2017 Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  77,69 EUR