Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2011110093 23.3.2011 NIS portál Národné informačné stredisko SR 35751291  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7111110744 23.3.2011 vytýčenie kábelových vedení Východoslovenská energetika a.s. 36211222  117,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110646 23.3.2011 odvoz TDO EKOS, spol. s.r.o. 36168475  439,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 12011 24.3.2011 elektromaterial Anna Mecková 33076839  514,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 459/2011 24.3.2011 Bezpečnostno-technická služba LIVONEC, s. r. o. 31730671  170,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011010 30.3.2011 Úprava interiéru Domu smútku Elegant Emília Sušková    
Detail Zmluva Dodávateľská 1002011 6.4.2011 Darovacia zmluva automatickej pračky WHIRLPOOL SLOVAKIA spoločnosť s. r. o. 35 796 570  133,47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/B-VMV-2008 6.4.2011 Dodatok k zmluve o rekonštrukcii meštianskeho domu Baláž Jozef - VMV stavby a obchod 37683497   
Detail Zmluva Dodávateľská 1012011 6.4.2011 zabudovanie a montáž oplotenia Mestského kultúrneho strediska Michal Kober 43240895   
Detail Zmluva Dodávateľská 1022011 6.4.2011 Vyhotovenie Informačnej tabule pre cintorín Gustáv Antoška 43258298  1 090,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/03/11 6.4.2011 Demontáž a montáž dverí do stavby MSKS Maroš Šebest 41987438  355,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/03/11 6.4.2011 Demontáž a montáž okien do stavby MSKS Maroš Šebest 41987438  2 183,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15520161 6.4.2011 Dodávka hliníkových dverí do stavby MSKS PS TRADE Slovakia, s.r.o. 36495751  2 391,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15520164 6.4.2011 Dodávka plastových okien do stavby MSKS PS TRADE Slovakia, s.r.o. 36495751  4 918,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1032011 6.4.2011 Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovnou zdravotnou službou Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118   
Detail Objednávka vyšlá 2011011 6.4.2011 Pohrebné potreby KOZAK Ing.Peter Kozák 33717249  712,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011013 7.4.2011 Dopravné značky Dopravné značenie, s.r.o.   255,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011012 11.4.2011 Úprava futbalového ihriska ND, zemné a výkopové práce, Peter Krišanda 11948396  2 054,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2011 11.4.2011 Zmluva o dielo Michal Dziak-MEPS 43097308   
Detail Objednávka vyšlá 2011014 13.4.2011 OOP Repaská, výroba pracovných odevov 30666171  763,32 EUR