Mestský úrad

Faktúra č. 01552020

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 01552020    
Predmet : OPP - rukavice 300 ks  
Partner: WANKEL, s.r.o.
IČO: 46721177
Adresa: Trieda SNP 55, 040 11 Košice
Dátum doručenia: 31.3.2020 
Dátum vystavenia: 31.3.2020 
Dátum splatnosti: 7.4.2020 
Dátum zaplatenia: 31.3.2020 
Dátum zverejnenia: 22.4.2020 
Cena s DPH: 59,70 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies