Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 012020    
Predmet : Čistenie a konzerávcia sochy Smútiacej ženy 
Partner: PEGAS B.E.K.D.
IČO: 30613663
Adresa: Vyšné Ružbachy B/103, Vyšné Ružbachy
Dátum zverejnenia: 21.4.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 804,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Hodnota v poli: expr323 nie je správna.
Nastavenia cookies