Mestský úrad

Faktúra č. 20200932

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 20200932    
Predmet : BOZP - marec 2020  
Partner: Pracovná zdravotná služba s. r. o.
IČO: 36833118
Adresa: Staničná 9, 058 01 Poprad
Dátum doručenia: 14.4.2020 
Dátum vystavenia: 6.4.2020 
Dátum splatnosti: 27.4.2020 
Dátum zaplatenia: 14.4.2020 
Dátum zverejnenia: 15.4.2020 
Cena s DPH: 77,69 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies