Mestský úrad

Faktúra č. 202000680

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 202000680    
Predmet : Krimpovacie kliešte  
Partner: Daša Kalmanová - KAMAX
IČO: 50579631
Adresa: Lomnick 279/7, 094 12 Vechec
Dátum doručenia: 12.3.2020 
Dátum vystavenia: 11.3.2020 
Dátum splatnosti: 25.3.2020 
Dátum zaplatenia: 12.3.2020 
Dátum zverejnenia: 12.3.2020 
Cena s DPH: 23,30 EUR 
Previazané dokumenty: